Ytringsfriheden til forhandling

Om det efterhånden så omstridte begreb ytringsfrihed, og om hvordan det har ændret sig siden den første lovmæssige, danske anerkendelse i 1849.

I bogens kapitler belyses ytringsfriheden fra forskellige vinkler, blandt andet diskuteres mediernes ansvar set i lyset af Muhammed-krisen. Hvad betyder det at have ytringsfrihed, og hvordan forvalter vi det, så vi alle kan være her? Desuden diskuteres ytringsfriheden i det regionale demokrati, og her kommer forfatterne Roger Buch og Flemming Svith ind på, om regionerne virkelig optræder så meget i medierne, som de ifølge deres meget vigtige opgaver – eksempelvis sygehuse – burde gøre.

Desuden er der en gennemgang af de offentlige debatter om homoseksuelle vielser, og særlig interessant er diskussionen om anonymitet, der jo har fået nye betydninger på grund af nettet og de sociale medier.

Skønt grundlovssikret viser det sig ofte, at ytringsfriheden ikke er den samme for alle. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man formulerer sig, hvis man er fremtrædende politiker med jævnlig plads i medierne; og selv om man har den selvsamme ytringsfrihed, kan det være særdeles vanskeligt at komme til orde for mere menige medlemmer af samfundet. Men kommer man ikke igennem i de trykte medier, så findes der masser af muligheder på avisernes netdebatter og på Facebook. Det har forstørret og forvirret mediebilledet, og den totale mængde af ytringer er steget voldsomt.

Medieansvarsloven debatteres af Oluf Jørgensen, og efterfølgende kommer diskussionen om anonymitet ind i billedet. Lars Bjerg nævner i kapitlet: Hvem siger det? at den demokratiske kultur kræver åbenhed, kritik og tolerance og gennemgår i den forbindelse, hvornår anonymitet er en fornuftig mulighed, og hvornår det blot er ansvarsforflygtigelse.

I samme forbindelse omtales ytringer på internettet, der jævnligt overskrider de politiske og juridiske grænser, hvad der gør det vanskeligt at regulere disse ytringer i forhold til en national lovgivning.

Ejvind Hansen afslutter med at understrege, at ytringsfriheden skal bruges til at udfordre demokratiet, og at både vi og begrebet er i stadig udvikling.

Ejvind Hansen (red.)

224 sider

Hans Reitzels Forlag

Udgivet: Oktober 2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *